DELA

Nya genombrott inom energisektorn behövs

Italienaren Andrea Rossis energikatalysator kan snart bli världens första i sin klass ute på marknaden. Vis av erfarenhet och tack vare sina egna resurser sköter han lanseringen på sitt eget sätt. Han har sålt sitt förra bolag och satsat alla egna pengar han har på detta projekt för att inte vara beroende av att sälja in idén till investerare när den fortfarande är sårbar. Enligt honom är tekniken färdigt testad och fungerande i och med att den under 2 år värmt upp en hel fabrik. Nu bygger han ett demonstrationskraftverk i USA och ett i Grekland på 1 MW vardera som beräknas vara klara i oktober 2011. Först därefter, förutsatt att det fungerar som planerat, öppnar han upp för att ta emot investerare i bolaget och köpare av tekniken.

Rossi uppskattar investeringskostnaden för en anläggning på 1MW till ca 1,4 miljoner euro och driftskostnaden till mindre än 0,7 cent per KW/h. Den huvudsakliga bränslekällan är pulveriserad nickel, vilket är ett av de vanligaste grundämnena på jorden. Katalysatorn producerar inget radioaktivt eller giftigt avfall. Storleken på en anläggning är väldigt flexibel, en modul är på endast 10 KW och vill man ha ett större kraftverk görs det genom att seriekoppla önskat antal moduler. Detta gör det också möjligt att minska kostnaderna för transport av energi eftersom den kan produceras där den skall användas.

I Italien finns ingen kärnkraft, men för ett par år sedan beslöt man att satsa på 4 kärnkraftverk med byggstart år 2013. Nu har man tagit ett nytt beslut att skjuta upp verkställandet av satsningen åtminstone ett år för att ge tid att reflektera över katastrofen i Japan. Jag tycker att det skulle vara klokt om Finland i det här läget tar ett liknande beslut gällande den planerade satsningen på två nya kärnkraftverk. Det är inte bara en fråga om säkerhet utan också om ekonomi ifal l det visar sig att det nu kommer både säkrare och billigare alternativ som kan tas i bruk inom bara några år.

93 % av jordens energiproduktion består av olja, kol, gas eller kärnkraft. För miljön, ekonomin, säkerheten och freden borde allt detta bytas ut så fort som möjligt. Det blir inte lätt att göra utan nya revolutionerande lösningar. Jag håller tummarna för att i första hand Rossi lyckas och i så fall tycker jag att vi på Åland kan ligga långt framme genom att i ett tidigt skede erbjuda honom någon form av samarbete som båda parter långsiktigt vinner på.

En bra källa till att följa med vad som händer med Rossis projekt och annat nytt inom energi är www.freeenergytruth.blogspot.com.
Pär Scott