DELA

Nya bidrag, nya administrativa kostnader!

Liberalerna vill skydda Åland som ett GMO fritt område. Däremot godkänner vi inte att nya bidragssystem byggs upp inom vår förvaltning samtidigt som nedskärningar och omstruktureringar pågår för att få bättre kontroll över driftsutgifterna.
Det finns en bred enighet om att skapa ett GMO – fritt Åland. Åland kan inte förbjuda etablering av genmodifierade grödor men nog bygga upp ett regelverk som försvårar och i princip förhindrar etablering av GMO grödor.
Lagtinget håller i dagarna på att anta en lag vars syfte är just att bygga upp ett effektivt förhinder. Enligt lagen ska det finnas skyddsavstånd mellan odlingar och etablering av GMO-grödor förbjuds inom ett visst avstånd från biodlingar. Och eftersom biodlingar finns jämt fördelade över Åland skulle tillkomsten av genmodifierade grödor omöjliggöras.

I lagtingsbehandlingen har liberalerna blivit varse om att ett nytt system som kan innebära nya bidrag och mer administration för förvaltningen håller på att sjösättas.
Tanken är att om en part, t.ex. en odlare eller biodlare, lider skada av att en annan part börjar odla genmodifierade grödor så ska den förfördelade parten vara berättigad till ersättning från den andra parten. I lagen finns ett förslag att landskapsregeringen kan agera mellanhand och tillfälligt betala för de skador som uppstått.
Liberalerna vill inte att samhället ska blandas in i den civilrättsliga process som uppstår mellan två parter, utan förutsätter att den som åsamkat skadan också är den som betalar.
Viveka Eriksson
Liberalerna
ordförande