DELA

Nya arbetstillfällen skapas

I en insändare frågar Anders Eriksson varför allmänheten inte informerats tidigare om de nya planerna för Naturbruksskolan. Svaret är att det inte funnits något att informera om tidigare. Först nu har landskapsregeringen ingått en avsiktsförklaring med ett företag som vill starta ny verksamhet på Jomala gård.

Företaget Iris Utvecklingscenter Ab bedriver vårdverksamhet på flera orter. De har meddelat att de vill skapa en kontinuerlig dialog med de närboende för att närmare förklara sina planer och att det kommer att ske i god tid innan eventuell verksamheten inleds. Vi beklagar om det uppstått en oro och hoppas att den i så fall kan stillas.

Att det i samverkan mellan landskapsregeringen och ett privat företag skapas förutsättningar för en företagsetablering med nya arbetsplatser är positivt. Fler nya företag och fler nya arbetsplatser är inte bara positivt för Jomala, utan bra för hela Åland.

Roger Nordlund, finansminister

Wille Valve, kansliminister