DELA

Nya Åland slår in öppna dörrar

Liberalerna känner inte igen sig i Nya Ålands reportage och ledare.
Partiet består av närmare 700 medlemmar och läget inom partiet är på inget sätt dramatisk. I en stor organisation finns alltid medlemmar – tack och lov för det – med ambitioner och stark vilja.
I politik handlar det alltid om pengar, utredningar, beredning och mangling genom många instanser. Många tycker att det går för långsamt och görs för lite och fel saker.
Partiledningen gör sitt bästa för att tillmötesgå sina medlemmarnas intressen och lagtingsgruppen försöker beakta alla sina tio ledamöters politiska ambitioner. Och de är inte få. Det finns också system för hur saker hanteras i politik och offentlig förvaltning.
Jag kan – med hänvisning till tidningens ledare – på lagtingsgruppens vägnar intyga att det inte finns något utbrett missnöje med relationerna till regeringen, majoriteten i gruppen anser att kontakterna fungerar helt bra med beaktande av de ramar som förvaltningsapparaten möjliggör. Men allting kan förstås göras bättre.

Regeringspolitiken är bra förankrad i gruppen, men alla lagtingsledamöter kan inte få alla sina hjärtefrågor beaktande i regeringen.
Den tredje frågan gäller partiordförandens tid för partiet. Det är självfallet att partiordföranden inte kan ägna partiet samma tid som under oppositionstiden utan partimedlemmar får ta ett större ansvar.
Nyans ledare påpekar också att det är ett hästjobb att få alla i partiet att gå åt samma håll!
Det är inte målsättningen för ett liberalt parti i motsats till partier med mera dogmatiska hållning. Vi är ett stort parti och är lyckligt lottade som har medlemmar med olika åsikter och inriktningar och bakgrunder och som ibland framför sina synpunkter på ett synligt och ljudligt sätt.
Inom partiet i stort går det emellertid helt lugnt till.

Vad gäller Mariehamnsliberalerna närvar endast sex personer av närmare tvåhundra på Mariehamnsliberalernas höstmöte.
Varken undertecknad eller Gunnar Jansson från Mariehamnsliberalerna delar de åsikter som några av Mariehamnsliberalerna uttryckte i torsdagens tidning.
Christina Johansson-Gammals
partisekreterare för Liberalerna på Åland