DELA

Nya affärsmöjligheter

Meningen med producentansvaret är att skapa nya affärsmöjligheter

I Nya Åland den 27 februari ifrågasätter Mikael Stjärnfelt (Lib) att det dysfunktionella producentansvaret utökas. Problemet är egentligen inte systemet i sig eller att det utökas, utan att det inte fungerar. Frågan man istället borde ställa är: vad finns att vinna på att producentansvaret fungerar?

För att få till företagande som återcirkulerar material till produktionen av nya varor, måste man först förstå vad som behöver ändra. Avfall uppstår som bekant i vårt ekonomiska system när tillväxt i produktionsbolag skapas genom försäljning av produkter och konsumtionen ökar. Företag tillverkar eller importerar en produkt, produkten säljs till konsumenten som efter att ha använt eller ledsnat på produkten kastar bort den och köper en eller ännu hellre, flera nya produkter. Den nu rådande normen är alltså att producera-förbruka-kasta bort för att skapa mer tillväxt och därmed ekonomi. I systemet uppstår avfall, massor med avfall, speciellt i länder där konsumtionen är hög som i Norden.

Men denna ekonomi är dömd att misslyckas då systemet inte är hållbart. Jorden har en begränsad mängd resurser och vi kan inte skapa alla nya ämnen samt att råvaropriserna stiger då material blir sällsynta och svåråtkomliga. Samtidigt skapar dessa ämnen problem som avfall i vår omgivning. Det anlagras i vår miljö, i vatten och jordbruket, det ger hälsoproblem samt skadar och utarmar naturen.

Om man istället omdesignar våra produkter så att de flesta kan användas till nya produkter efter användning, då övervinns bristen i nuvarande system. Men idag ser inte den som tillverkar en produkt problemet med ökade avfallsmängder och inte heller dess möjligheter som en framtida materialresurs. När företaget ansvarar för avfallet och dess hantering så blir både kostnaden och mängderna tydliga för företaget. Avfallet kan ses som en resurs istället varvid tillverknings- och försäljningsmönster kan ändra mot nya produkter där materialet lättare kan återanvändas istället för att nya ämnen används.

Att införa och utöka producentansvaret är ett sätt att ändra ett ekonomiskt system till ett annat där naturen inte tar skada. Och värdet på den nya cirkulära ekonomin? Tja, enligt McKinseys rapport från februari 2012 skulle en cirkulering av 23 % av material (i möbler, elektronik, bilar osv.) i EU spara 630 miljarder dollar per år. Det kallar jag för en vilja att skapa nya affärsmöjligheter för företagen!

Erica Sjöström (C)