DELA

Ny Vårdöbro en klok affär!

Alla fakta talar för att det såväl ekonomiskt som tekniskt är riktigt att bygga en ny Vårdöbro.

Ekonomiskt, därför att en ny bro har en livslängd på 120 år medan en renoverad bro måste ersättas med en ny bro inom en betydligt kortare tid – hur kort är det ingen som kan säga. Man måste alltså addera kostnader för en ny bro till kostnaderna för renoveringen då man jämför med priset för en ny bro. Den gamla bron hade en beräknad livslängd på 80 år varav 35 år nu har gått och bron är redan i ett bedrövligt skick. Renovering är således ekonomiskt sett betydligt dyrare än en ny Vårdöbro i det långa loppet. En ny bro är en klok investering som också underlättar ekonomiskt för kommande generationer.

Tekniskt, därför att en ny bro kvalitetsmässigt och med tanke på livslängden är helt överlägset renoveringsalternativet. Trafikstörningar undviks under byggtiden, riskerna min imeras och säkerheten tryggas. Att renovera är som att köpa en begagnad bil – inga garantier kan lämnas.

Man kan verkligen fråga sig vilken faktagrund för ekonomin och teknik liberalerna Katrin Sjögren och Mats Perämaa grundar sig på då de går emot byggandet av en ny Vårdöbro!
Karl-Johan Fogelström (S)