DELA

Ny tullkodex riskerar försvåra vår handel

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import. Den nya tullkodex som är tänkt att träda i kraft om knappt ett år riskerar storligen försvåra och fördyra handeln till och från Åland.

Tanken från EU:s sida att skapa ett digitalt system där förtullning och beskattning sker i realtid sätter Åland i en mycket prekär situation där våra företag riskerar högre omkostnader, mer administration och inte minst försvårar verksamhetsförutsättningarna för de flesta branscher. Klockan tickar och Åland måste alltid säkerställa att vår speciella status respekteras och beaktas i samband med nya lagar.

Jag ser risker, om inte detta hanteras med god diplomati, frenesi och envishet den politiska vägen, att vårt näringsliv drabbas hårt. En tullag som försvårar det åländska företagandet sätter sina spår på arbetsmarknad, samfundsskatter och tillväxt men även på den allmänna prisnivån på Åland.

Det råder en stor ovisshet ute på företagarfältet för konsekvenserna av denna nya förtullningslag. Speciellt framförhållning och förutsägbarhet från politiskt håll är ett tydligt önskemål från vårt näringsliv. Tyvärr kan aldrig Åland lita på att allt bara ordnar sig till det bästa. Det krävs politiska insatser för att säkerställa att vår särställning och speciella förutsättningar beaktas.

Bara att räkna ihop de timmar som lagts ned på revideringen av självstyrelselagen ger en vink om vilka politiska insatser som krävs för att lyfta vår särställning. Det är av stor vikt att landskapsregeringen driver denna ödesfråga med en klar målsättning och att den finns på dagliga agendan tills allt är ”klarerat”. Vi kan inte riskera ytterligare allvarliga försämringar för vårt näringsliv i tider då tillväxten är för svag och konkurrenskraften i många fall sämre än i våra närregioner.

Den liberala lagtingsgruppen står beredda att bistå med sakkunskap och nätverk om landskapsregeringen så önskar. Denna fråga är för viktig för att hämmas av partipolitisk prestige.

JOHN HOLMBERG
LAGTINGSLEDAMOT (LIB)