DELA

Ny teknik

Tidningen Ny teknik i Sverige uppger att sedan Danmark år 1986 införde lagstadgad byggnadsgaranti om tio år så minskade antalet byggfel med 4-5 procent
Tyvärr är det en alltför låg andel som minskar, problemet kvarstår.

Enligt information från Sverige så kan det vara så att dagens människor, politiker och myndighetspersoner samt byggbranschen inte förmår att ta tag i husmögelproblematiken och kan bero på Amygdala-mandelkärnan i den mänskliga hjärnan. Har man riktigt stor ångest för en fara som är alltför stor så blockeras handlingskraften via amygdala i hjärnan.
Kan det vara en orsak till att dagens politiker inte gör något åt problemet fastän hälsa och ekonomi hotas i grunden av husmöglet.

Äger detta sin riktighet, ja då hjälper det inte med pengar för åtgärder. Är det ångest bland beslutsfattarna idag, då måste man ändra radikalt på byggandet.
Bland annat kan det vara en lösning att byggandet tas över helt av staten.

Problemet är dock detta enligt min mening att det blir så dyrt att bygga hus om man skall bygga mögelfritt med nya luftade konstruktioner där mögel inte uppstår, att bara dom välbeställda har råd att bygga och bo, medel- arbetarklass har inte råd.
Det är ju ett samhällsproblem i sig.
Det måste ju ställas i relation till dagens kostnader för hälso- och sjukvård förorsakade av mögelhus.
Mariehamn den 27 mars 2012
Bruno Fransholm
Byggmästare