DELA

Ny struktur ger utrymme för tillväxtfrämjande åtgärder

Att en kommunstruktur i sig föryngrar ålänningarna har nog ingen påstått. Däremot är kommunstrukturen en verktygslåda fylld med effektiva verktyg att använda för att höja Ålands attraktions- och konkurrenskraft.

Genom att driva det kommunala Åland på ett mer rationellt och samordnat sätt ger vi oss själva ett ekonomiskt utrymme som istället kan omvandlas till ett lägre skattetryck, större valfrihet, minskad byråkrati och administration och en stärkt välfärdsapparat som klarar framtidens utmaningar. Självklart blir Ålands produktivitet högre om vi lägger pengarna på tillväxtfrämjande åtgärder och inte överlappande kommunal verksamhet.

Grunden till allt är ett fungerande näringsliv och min övertygelse är att kommunstrukturen, med alla möjligheter den medför, ger luft under vingarna för en ökad tillväxt parallellt med ökad inflyttning.

Dagens kommunindelning, från kyrksocknarnas era, kan jämföras med en avsmalnande återvändsgränd.

John Holmberg

Lagtingsledamot (Lib)