DELA

Ny sexualbrottslagstiftning nu!

De flesta av oss ser det som självklart att kvinnor och män ska kunna gå hem på kvällen ensamma utan att behöva vara rädda, att man ska kunna klä sig som man vill utan att bli misstänkliggjord, att man ska bli bemött med respekt i rättssalen, att det är gärningsmannens och inte offrets sexuella historia som granskas vid en våldtäktsrättegång. Vi är eniga om att okej-sex handlar om ömsesidighet, att båda vill och är med på vad som händer. Vi anser att var och en har ett sexuellt självbestämmande.
Många tror att lagen är skriven med utgångspunkt från det synsättet. Så är inte fallet, varken i Sverige eller Finland. Sverige har en något bättre lagstiftning än Finland, men båda länderna saknar krav på samtycke, vilket är ett krav i många andra länder t ex England. Idag vet vi att kvinnor ofta i en våldtäktssituation blir paralyserade – de ”spelar död”, de går mentalt ur sin kropp. Då behövs inget våld.

I Finland är straffen låga vid en våldtäkt, och det innebär att våldtäktsmännen ofta kommer undan med villkorligt fängelse eller samhällstjänst. Finland är det enda nordiska landet där gärningsmannen får ett lindrigare straff om offret har druckit så mycket alkohol att han eller hon inte kan försvara sig. I Finland måste offret också själv kräva att gärningsmannen åtalas och det kan vara svårt eftersom våldtäktsmannen ofta är en bekant person. Den finska lagen saknar också brottsrubriceringen sexuellt ofredande. Ett annat problem är att man på olika håll i landet (Finland) har gett olika domar för samma brott! Den gamla lagen och dess förarbete ger tydligen utrymme för fria tolkningar.
Sexualbrottslagen är inte i takt med det allmänna rättsmedvetandet och för dem som fortfarande har en patriarkal syn på kvinnors sexualitet så blir den normerande. Man anser t ex att det är ok att ha sex med någon som inte vill eller vågar kämpa emot.
Vi måste göra något NU!

Därför startar jag den här namninsamlingen som kräver att regeringen i Finland snarast får till stånd en lagändring kring våldtäkt och sexualbrott. Att lagen tydligt ska ligga i fas med jämställdhet och sexuellt självbestämmande och att man ersätter beviskravet kring tvång med ett lagstadgat krav på samtycke samt att alla brott mot den sexuella självbestämmanderätten och integriteten ska falla under allmänt åtal.
Skriv under på: http://www.namninsamling.com/site/get.asp?sexbrott
Gott Nytt År!
Mia Hanström