DELA

Ny politik för en ny tid

Ett annorlunda Åland växer fram i spåren av corona. I takt med massvaccineringar, lättade restriktioner och vaccinationspass kan samhället snart vakna upp efter samhällsfebern. Vilket är det samhälle vi vill vakna upp till?

Det finns inte en automatik i att kriser alltid för med sig en nystart. Alltför ofta har möjligheterna till nystart fått stryka på foten till förmån för en panikstart som handlat om att få igång ekonomin igen så snabbt som möjligt, till vilket pris som helst. Att ge räddningspaket till ohållbara fossila bolag, eller ge kryphål till verksamheter att tjäna pengar på att öka sina utsläpp är dock inte vägen framåt. Att hålla sig kvar vid en gammal, ohållbar näringsstruktur som förlitar sig på ett kortsiktigt utnyttjande av planetens resurser leder bara till fler och ännu allvarligare kriser i framtiden.

 

Åland har sedan länge haft en plan för framtiden. Vår handlingsplan, Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda, är vårt gemensamma samhällskontrakt med fyra hållbarhetsprinciper och vision för 2051 samt sju strategiska utvecklingsmål och färdplaner för 2030. Den stakar ut en väg för hur ett dynamiskt, småskaligt samhälle med självstyre kan och ska utvecklas framöver.

Det är betryggande att landskapsregeringens tydliga budskap alltid har varit att målen står fast; oavsett hur blåsigt havet har varit ska vi nå in i hamn. Det innebär att vi använder agendan som sjökort. En sådan strategisk ansats borgar för att vi inte paniksparar på ett område som leder till en kostnadsutveckling på ett annat. På det sättet kan vi identifiera både ohållbara subventioner och områden som vi behöver stimulera givet dagens utmaningar.

 

Eftersom agendan står fast och utmaningarna ökat krävs en fokuserad politisk inriktning. Det visar landskapsregeringen genom sitt färska meddelade om den strategiska inriktningen för de kommande åren. Genom kraftsamling för meningsfull sysselsättning, nya digitala affärsmöjligheter, grön kraft, inflyttning och en stabilisering av ekonomin pekar landskapsregeringen på hur Åland ska möta dagens utmaningar och nå hållbarhetsmålen samtidigt. Vägvalen konkretiseras redan i tilläggsbudgeten med inslag som sommarjobb och traineeplatser för unga, Högskolans IT-satsningar, storskalig havsbaserad vindkraft, värnande av natur och ökat fokus på ledarskap inom landskapets förvaltning.

 

Om förra årets pandemihantering kändes som första hjälpen under krisens hetta blickar landskapsregeringens färska meddelande om fokusområden och tilläggsbudget nu mot framtiden. Landskapsregeringens tydliga besked att ta Åland ur krisen som ett mer motståndskraftigt och hållbart samhälle inger hopp och framtidstro.

ANNETTE BERGBO

SIMON HOLMSTRÖM

HÅLLBART INITIATIVS LAGTINGSGRUPP