DELA

Ny ordning i Lemland-Lumparland

Ny byggnadsordning för Lemland och Lumparlands kommun
Från 2012 har Lemland och Lumparland en gemensam byggnads och miljönämnd
En arbetsgrupp bestående av personer både från Lemland och Lumparlands byggnadsnämnd och kommunstyrelser har under år 2012 och 2013 tagit fram förslag på en ny byggnadsordning för båda kommunerna. De nya byggnadsordningarna är fastställda.

Vi vill informera om att det finns en hel del nytt i byggnadsordningarna och att det finns ytterligare och nya möjligheter att kunna bygga, samtidigt som hänsyn och respekt beaktas för att kunna ha en hållbar utveckling och god miljö.
Järsö och Nåtö-området som länge har haft en egen punkt i Lemlands byggnadsordning kvarstår eftersom en delgeneralplan är nära sitt avslut, och det arbetet skall tas tillvara. Dock ger den nya byggnadsordningen även i det området bättre och nya möjligheter till bebyggelse, fast inte generalplanen ännu är fastslagen. Ett exempel är punkt 4.2 i byggnadsordningen. På en tomt utanför ett detaljplanerat område får byggas ett bostads-eller fritidshus med två lägenheter med högst två våningar jämte ekonomiebyggnader inom ramen för tomtens totala byggrätt. Om bostadshuset består av endast en lägenhet får på tomten, (helt nytt) byggas en sidobostad med en våningsyta om högst 80 kvm eller en gäststuga om högst 40 kvm som en separat byggnad i samma husgrupp kring samma gårdstun som huvudbyggnaden. Sidobyggnaden skall kunna utnyttja samma tekniska system tex vattenledning, avloppsvattenbehandling, och liknande system.

Vi vill meddela om att de nya byggnadsordningarna finns att läsa på Lemlands och Lumparlands hemsidor.
Väl byggt!
Yvonne Sundbom Korpi
byggnads och miljönämnden, Lemland och Lumparland, ordförande
Danne Sundman
Lemlands kommunstyrelse, ordförande