DELA

Ny omställningsbudget

Ledamoten Tony Asumaa frågar i en insändare i torsdagens Nya Åland ”när körde regeringen på grund i den ekonomiska politiken”. Det riktiga svaret på den frågan är att regeringen inte har kört på grund. När den här regeringen tillträdde hade ekonomin/kassalikviditeten haft katastrofkurs under ett antal år. Landskapets kassa minskade under den föregående perioden med 85 miljoner, mycket på grund av sjunkande klumpsumma.

Mantrat från oppositionen var att Nordlund mycket snart skulle få gå till banken och låna pengar. Så blev det inte. Den här regeringen började med att göra en omställningsbudget i syfte att balansera ekonomin. Den innehöll både omorganiseringar, besparingar och satsningar. Resultatet är att vi stabiliserat kassan på 50-60 miljoner euro.

Omställningsbudgeten i kombination med regeringsprogrammet har också medverkat till ett levande-växande samhälle med i det närmaste full sysselsättning. Dessutom har vi nu en modernare och effektivare förvaltning.

Jag håller således inte med Asumaa om att den ekonomiska politiken gått på grund, däremot är jag den första att framhålla att vi navigerar på grunt vatten. Därför är det väldigt viktigt att vara noga med kursen, farten och lasten så att vi också i fortsättningen kan hålla landskapsskutan flytande på fritt vatten.

Den regering som tillträder efter valet måste göra en ny omställningsbudget för sin period som innehåller tydliga mål och prioriteringar. Min målsättning är att också nästa period, om jag blir invald, se till att landskapets ekonomi tryggas och att Åland går säkert framåt.

Roger Nordlund, finansminister