DELA

Ny modell för litteraturdagar

Hur bibehålla barnens litteraturdagar och andra viktiga kultursatsningar
Barnens litteraturdagar har sen 2005 varit ett av de viktigaste kulturevenemangen för grundskoleelever. Liksom många andra högklassiga kulturevenemang så har litteraturdagarna byggt på otroliga frivilliga insatser utan ekonomisk ersättning
Det är självklart att förutsättningarna för arrangemanget måste ses över. Ålands litteraturförening har under det senaste året fått 15.000 euro i stöd varav en stor del gått till Barnens litteraturdagar.

Problemet med olika kulturella projekt är att när de frivilliga insatserna och ekonomin inte går ihop blir det tungt. Från kulturdelegationens sida försöker vi komma ekonomiskt till mötes så långt det går men resurserna räcker inte alltid till. Vi har gjort räddningsinsatser där vi fört diskussioner med föreningar för att komma tillrätta med problemen genom t.ex. tillfälligt extra stöd eller att få verksamheten på rätt ekonomisk nivå.

Det kan vara tufft att börja banta och det kan utmynna i stor besvikelse. Många projekt som inleds med frivilliga insatser visar sig på sikt behöva en projektledare på kortare eller längre tid. En projektledare har efterlysts för barnens litteraturdagar. Också posthuset i Eckerö, Önningebymuseet, Alandica och andra föreningar har behov av projektledare. Det här är frågor som bör lyftas upp och diskuteras men landskapet kan inte förutsättningslöst gå in för att lova pengar för nya tjänster.
Då skulle pengarna till andra föreningar och projekt minska drastiskt. Frågan om Barnens litteraturdagar bör tillsammans med föreningen diskuteras snarast för att om möjligt hitta en ny organisationsmodell, kanske tillsammans med biblioteken. För övrigt behövs ett närmare samarbete mellan landskapet, näringslivet och kommunerna ifråga om kulturevenemang som kan bli en allt viktigare del i åländsk turism och näringsliv.
Rolf Lindqvist, Hannele Vaitilo
Liberala medlemmar i kulturdelegationen