DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>SPEL Den spelinspektion landskapet bedrivit så här långt (oberoende av vem som suttit i regeringen) har varit av det reaktiva slaget skriver insändarskribenten.

Ny lotteriinspektion stärker rättssäkerheten

I onsdags presenterade landskapsregeringen lagförslaget om en ny lotteriinspektion. Den nya myndigheten ska bedriva en självständig inspektion av all spelverksamhet på Åland. I lagförslaget uppnår vi också de mål som risk- och missbruksprogrammet har satt upp för att motverka spelmissbruk:

* 18 års åldersgräns för pengaspel införs i lag

* Spellagarna ses över och lotterilagen revideras

* En ny tillsynsmyndighet skapas för att övervaka Paf. Syftet är att separera tillsynen från ägaren.

Den nya myndigheten måste inte vara placerad i Mariehamn eller ens på fasta Åland. Den kan vara placerad i vilken kommun som helst med bredband, exempelvis på Brändö. Här kan en nordisk jämförelse vara intressant. Norska lotteri- og stiftelsetillsynet har sitt huvudkontor i Förde på Norges västkust, medan svenska spelinspektionen finns i Strängnäs.

Myndigheten har i praktiken minst en anställd, en myndighetschef, som kan organisera spelinspektionen genom att antingen föreslå anställning av mer personal eller ingå avtal med certifieringsorgan för att uppnå uppgiften.

Den mest markanta skillnaden gentemot dagsläget är att den nya Lotteriinspektionen förutsätts arbeta preventivt ”genom att ta initiativ till nödvändiga förbättringar inom områdena i fråga” (3§). Och detta är bra. Den spelinspektion landskapet bedrivit så här långt (oberoende av vem som suttit i regeringen) har varit av det reaktiva slaget. Dvs. vi har reagerat på misshälligheter och anmälningar. Men väldigt lite proaktiva, förbättrande anvisningar och råd har genom åren utfärdas.

Med tanke på den stora betydelse spelverksamhet har för landskapet är det av yttersta vikt att all spelverksamhet på Åland bevakas av en aktör som kan upplevas som modern, sakkunnig och oberoende.

Wille Valve (MSÅ)

Kansliminister

Fotnot: Hela lagförslaget finns tillgängligt på www.lagtinget.ax.