DELA

Ny flaggdag den 23 mars för Norden

Den 23 mars 1962 undertecknades Helsingforsavtalet som är grunddokumentet för det nordiska samarbetet. Ett av de mest påtagliga beslut för oss ålänningar är passunionen inom Norden, som de flesta av oss tar för givet. En möjlighet som innebär att passera gränsen inom Norden utan pass.

Tyvärr har den rådande situationen i Europa inneburit ett steg tillbaks när det gäller passfriheten. Inom NR arbetar vi på att återställa den situation som uppstod 2015-2016 vad det gäller passfrihet.

Åland har haft plats i Nordiska Rådet sedan 1970 och har 2 fullvärdiga platser på bekostnad av de finska platserna. Utöver de ordinarie ledamöterna finns även två ersättare. Vilket innebar att Åland för första gången lyckades med att ha fyra ålänningar med rösträtt på senaste sessionen i Oslo i höstas. Nordiska Rådet är en viktig plats för Åland i det externpolitiska arbetet.

Jag har under mina tre år i Nordiska Rådet arbetat för många frågor som berör Åland. Ett av de första var mitt medlemsförslag som berörde arbetet med att minska användandet av plastkassar inom handeln i Norden. Ett resultat av det medlemsförslaget har vi nyligen fått i rapporten från Ålands Näringsliv, som berättar om en kraftig minskning av bruket av nya plastpåsar på Åland. Detta har även skett inom övriga Norden.

Något absolut förbud har inte införts, NR har inte lagstiftningsrätt, utan istället har arbetet med information från NR utifrån kunskap, medfört ett gott resultat. Ett resultat som kan bli ännu bättre.

En annan fråga som jag tidigt drev på var att harmonisera en vattenlagstiftning för Östersjön mellan främst Åland, Sverige och Finland. Även inom detta område har skett en positiv utveckling.

Vi har fått ta del av ett arbete inom Pan Baltic Scope arbetet. Ett arbete som bland annat skall leda till likartade förutsättningar inom den Blå ekonomin i Östersjön. Det gäller bland annat inom fiskodlingen, vindkraftverk i off-shore miljö, gemensam planering av farleder. Allt för att ge likvärdiga förutsättningar för invånare och företag i och runt Östersjön. Samtidigt också begränsa miljöpåverkan inom Östersjön.

Inför senaste sessionen i höstas arbetade jag med att höja statusen för det nordiska samarbetet som innebär mer än bara Nordiska Rådet. Det finns därutöver Föreningen Norden, Nordens Institut på Åland, Nordiska Kulturfonden, Nordiska Ministerådet, Gränshindergruppen, Nordjobb mm. Jag arbetade för att ge det Nordiska samarbetet samma status som FN- och EU dagarna och få de nordiska parlamenten att gemensamt införa en officiell flaggdag den 23 mars.

Tyvärr lyckades jag inte fullt ut men början är gjord genom att NR uppmanat de nordiska parlamenten att flagga på Nordens dag den 23 mars och min önskan är att det undan för undan så kommer fler och fler hissa nationsflaggan för att fira det nordiska samarbetet.

MIKAEL STAFFAS

LIBERALERNA

ORDF FÖR DEN ÅLÄNDSKA DELEGATIONEN I NORDISKA RÅDET

<”Byline tfn”>