DELA

Ny finansiering av Ålands Radio

De senaste dagarna har det uppmärksammats i tidningarna att en lagtingsledamot försökt påverka Ålands radios politiska rapportering. Om än i all välmening så är det inte förenligt med rollfördelningen mellan politiker och en oberoende public service radio.
För att undvika sådana här situationer i fortsättningen bör man göra finansieringen mindre beroende av politikernas välvilja. I dag är systemet sådant att intäkterna sänks varje år p.g.a. att licenssumman är fastställd som sådan. Om den inte justeras av minst en enkel majoritet i lagtinget sänks den med en summa motsvarande penningvärdesförsämringen varje år. När den väl höjs är det knappt så att det motsvarar inflationen under tiden sedan den senast höjdes. Klokt nog har radions ledning förutsett detta och haft en buffert uppbyggd men det visar på att systemet inte fungerar.

Dessutom måste radion inte bara vara politikerna till lags utan också licensbetalarna, som annars säger upp sin licens vilket har skett då antal licenser flukturerar kraftigt.
Därtill är det en djup orättvisa i det att många betalar men inte alla och att det är just innehav av TV-mottagare som avgör vem som ska betala när största delen av pengarna används till radioproduktion.
Vad det verkar har man inte heller riktigt koll på vem som borde betala och vem som betalar eller för den delen vilka typer av betalare som missköter sig. T.ex. finns det en TV på fjärde våningen i Lagtinget, betalar vi licens för den?
Vidare betalar en ensamstående pensionär med bara folkpension lika mycket som en familj med två höginkomsttagare, vilket inte följer principen som övrig beskattning som är progressiv. Dessutom fungerar inte uppbördskontrollen och det att man far runt på bygden och jagar folk är i sig inte klokt och sätter skräck i befolkningen, många upplever det som otrevligt.
Ingen kritik dock mot personerna som sköter detta otacksamma arbete, de förefaller trevliga.

Obunden samlings förslag till ny finansieringsmodell som vi för fram i en finansmotion skulle göra att radion får en fast procentandel av landskapets budgets intäktssida per år i överföring fastställt i lag som är antagen med 2/3 majoritet i lagtinget så att friheten från politisk inverkan blir betydligt större än i dag.
Detta kunde sättas i en fond vars uttag till verksamheten kunde vara något mindre så att det sker en nettofondering för sämre tider. Vi anser dock att det är motiverat att radion till viss del också får känna av konjunktursvängningar, både upp- och nedgångar.

På sikt tycker vi att man borde ta detta över budgeten som andra kostnader för samhällsservice, men för att det ska vara möjligt måste det finnas ekonomiskt utrymme, det finns det inte i dag när landskapsregeringen föreslår en budget som redan har ett underskott om ca 15 miljoner för nästa år.
Därför föreslår vi att man överväger en mediaskatt som alla skattskyldiga betalar. När utrymme sedan finns avskaffar man skatten.

Denna insändare är också ett svar till Henrik Hagström som hade frågor om vårt förslag i en insändare häromdagen.

Danne Sundman (OB)