DELA

Ny fart på Barnens internet

Med anledning av de senaste veckornas artiklar i media som behandlat internet på olika sätt i form av bland annat spel och sociala medier skulle jag vilja göra föräldrar och unga uppmärksamma på verksamheten Barnens Internet på Rädda Barnen. Sedan 1 januari vikarierar jag, Maria Söreskog, på tjänsten. Jag är utbildad socionom och har lång erfarenhet av arbete med barn och föräldrar. De senaste åren har jag arbetat som kurator på Stödcentrum för unga Brottsoffer Nordväst i nordvästra Stockholm, där jag i nära samarbete med polisen har mött barn som varit vittne till eller utsatts för olika typer av brott. Arbetet har gett mig stor erfarenhet av bland annat utsatthet på nätet och mobbning.

Som förälder kan man brottas med frågor som vilka spel är lämpliga? Hur länge ska de få sitta vid datorn? Hur ska man göra vid negativa upplevelser på nätet? Hur kan man förebygga att barnen råkar illa ut? Det och många andra frågor om media och internet kan Barnens Internet hjälpa till med. Som förälder och viktiga vuxna runt barnen kan man använda Barnens Internet till att rådfråga, diskutera men också för att få stöd vid utsatthet på nätet. I och med min kompetens som socionom finns det nu i större utsträckning möjlighet att få individuella stödsamtal utifrån hur man t ex kan agera för att stötta sitt barn på bästa sätt. Även barnen har möjlighet till individuellt stöd.

Målgruppen för Barnens Internet är som tidigare föräldrar samt barn i lågstadiet, där vi rent konkret träffar elever i år 4-5 samt föräldrar vid föräldramöten. I mån av tid hjälper vi även till när det handlar om äldre barn och ungdomar. Framför allt finns Barnens Internet till för att stärka och stötta föräldrar och barn i att använda internet och media på ett säkert sätt. Men vi finns även där om någonting negativt inträffar. Grunden sätts i tidig ålder. Det är när våra barn är små som vi måste börja arbetet med dem. På raddabarnen.ax/barnensinternet kan man som vuxen även hålla sig uppdaterad om nyheter på nätet.

Möjligheten finns alltid att själv kontakta Barnens Internet via epost eller telefon. Jag vill uppmana föräldrar och andra vuxna kring barnen att använda sig av den möjligheten. Under mina år på Stödcentrum för unga brottsoffer har jag sett hur viktigt det är att snabbt få möjlighet till stöd efter att ha blivit utsatt för negativa upplevelser. Ett bra bemötande från omgivningen spelar oerhört stor roll för återhämtandet.
Maria Söreskog
Barnens Internet på Åland rf.
Tfn 358 (0) 44 906 6800
barnensinternet@raddabarnen.ax