DELA

Nuvarande system fungerar bra

Vi boende på Trobergshemmet känner stark oro för framtiden. Vi har i drygt ett år följt diskussionen om personalens arbetstider särskilt nattsköterskornas varande eller icke-varande. Vi önskar att nuvarande tvåskiftssystem fortsätter. Dagens system är tryggt och bra. Vi boende vet vilken personal som jobbar på dagen och vilka som jobbar på nätterna. Vi får en tydlig struktur som vi kan lita på.

Nattpersonalen känner våra behov och rutiner. Vi behöver inte tala om för nattpersonalen hur vi vill ha det. De känner oss och vi känner dem. Med treskift kommer antalet nattskötare att mångdubblas vilket oundvikligen leder till otrygghet och onödiga irritationsmoment eftersom varje ny nattvårdare ska informeras om varje boendes vanor och önskemål.

Personalen på vår avdelning är emot treskift och upprörs över att ledningen inte visar respekt för deras önskemål och kompetens. Motiven för att lägga ner tvåskiftsarbetet och införa treskift istället anser vi att inte beaktar de boendes intresse av kontinuitet och trygghet. Vi tycker om vår personal och har stor respekt för deras arbetsmoral och anser att deras önskemål måste tas på allvar.

Vi som bor på Bogskär vill att personalens åsikter ska väga tungt. Om man tvingar personalen till treskift mot deras vilja är vi rädda att många av våra mest uppskattade vårdare lämnar vår avdelning vilket kommer att innebära stora förluster för oss personligen.

Till syvende och sist återverkar personalens välbefinnande direkt på oss boende. Har personalen det bra och trivs har vi det också bra. Det nuvarande systemet fungerar bra. Personalen och vi är nöjda.

Det är dags att lyssna på oss boende.

GUNNAR LEMQVIST
P.O. SLOTTE
FOLKE ROSTEN
KERSTIN HANF
HAGAR NYSTRÖM
JOUNI NYMAN
GUNNEL ANDERSSON
SUSANNE WESTERLUND
GUNNEL LUNDBERG
KURT MANNGÅRD
GUSTAV MANNGÅRD
BERTEL DANIELSSON
ÅKE HÄGGBLOM