DELA

Nu satsar alla

Finns det skillnader mellan stadspartierna. När socialnämnden i slutet av augusti godkände sitt budgetförslag för 2012 var skillnaderna enorma. Mariehamns socialdemokrater sade då att vi inte vill höja maxtaxan efter eftistaxan inom barnomsorgen, inte stänga ett litet dagis, inte minska personalresursen inom äldre- eller barnomsorgen och så vidare.
Vi slog vakt om servicen och omsorgen i staden. Högerpartierna ryade högt i skyn. Ramarna ska följas och hur har ni sossar tänkt finansiera era förslag, skallade i insändarstormen. Nu några veckor och valprogram senare låter det glädjande nog annnorlunda. Petri och Antonio vill inte höja maxtaxan, liberalerna vill bygga dagis i södra stan. Likaså vill både liberalerna och Antonio bygga nytt i Övernäs. Tillräcklig bemanning vill liberalerna ha på Trobergshemmet. Men vill ni som vi ha 0,83 ?

Bra att liberalerna tar sitt förnuft till fånga och några moderater bekänner färg före valet. Men hur ni ska finansiera era förslag tiger ni med. Det går nämligen inte att spara fram resurser till nya kostsamma förslag. Tala också om det före valet.
Barbro Sundback (S)
lagtinget 46
stadsfullmäktige 560