DELA

Nu räcker det

Bra kollektivtrafik är central för utvecklandet av en stad, fick vi lära oss på Nordisk huvudstadskonferens i Stockholm för några veckor sedan. Mariehamn har hyllats i utländska medier och sets som ett föredöme runt om i världen för den avgiftsfria koldioxidneutrala kollektivtrafiken. Jag har varit stolt över att vara mariehamnare. Jag har varit stolt över vår kollektivtrafik. Jag har varit stolt över vår miljöprofil.

I två år har moderaterna och liberalerna styrt staden, och nu kära vänner ser ni resultatet. Först minskades Medis-timmarna och kulturutbudet, sedan rök Emmaus. K-märkningen av våra kulturbyggnader hävs, våra barns skola kommer troligen att endast renoveras, och nu upphandlar moderaterna och liberalerna bort den avgiftsfria koldioxidneutrala bussen.
Detta är bara början, för att slippa höja skatten. Jag har sagt det förut och säger det igen. Det ekonomiska resonemang som nu förs i staden håller inte. Man kan inte endast skära ner och dumspara för att uppnå en budget i balans. Det behövs stimulansåtgärder, skattehöjningar, moderata inbesparingar samt små avgiftshöjningar.

I Mariehamns budget för 2013 har stadsfullmäktige godkänt att staden strävar till att vara en attraktiv sjöfartsstad med livskvalitet. Stadens mätbara mål på en koldioxidneutral stad 2020 kräver att stadens planering utgår från ett minskad bilberoende, och det första miljömålet är att minska koldioxidutsläppen. Oroväckande är att nya studier visar en koldioxidökning från 2010 med sammanlagt 800 miljoner ton. Koldioxidutsläppen bidrar till en ökad växthuseffekt som i sin tur ökar den globala uppvärmningen. Enligt det tyska institutet för förnyelsebara energikällor (IWR) är trenden är sådan att utsläppen av koldioxid kommer att nå 40 miljarder ton 2020.

Alla de beslut som Moderaterna och Liberalerna drivit igenom med sin majoritet uppfyller inte några av dessa mål. Nu får det vara slut. Socialdemokraterna föreslår att vi sätter oss ner tillsammans och ser över helheten. Vi måste kunna enas kring ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart paket. Vi vill och vi kan. Nu är det dags att lyssna.
Sara Kemetter (S)