DELA

Nu räcker det med golfbanor

1. Det pågår skogsskövling i rasande takt runtom på vår jord. Värre än någonsin trots att vi vet hur viktig skogen är för att motverka uppvärmningen av jordklotet.
2. Golfklubben lovade dyrt och heligt efter första utbyggnaden av Kastelholmsbanan att nu skulle ingen mera mark tas till golfbana i Kastelholm.
3. Det nu tilltänkta området för golfbana är ett flitigt använt område av skogsvandrare, motionärer, hundtränare, jägare, campare, svampplockare, ryttare med flera. Medan Kungsbanan ofta står öde och till och med sommartid.

4. Om Sund skall ha en chans att få ha kvar sin enda butik bör man omedelbart satsa på Bomarsundsområdet, åskådliggöra vår intressanta historia för turister. Regniga sommardagar flyr turisterna från området.
5. Kastelholms kungsgård är fortfarande en utmärkt plats för en modern hantverksskola, hantverksmuseum, övernattningsställe för cykelturister, caférörelse,liten ekologisk trädgårdsodling, litet ridstall öppet sommartid för turister och andra med mera.

Ålands landskapsregering bör ta sitt ansvar för klimatförstöringen och även handla därefter,
En medborgare frågade Gandhi varför han efter en vecka ändrat åsikt i en fråga varvid han svarade: det bevisar att jag lärt mig något under den gångna veckan.
Isabel Kvarnfors