DELA

Nu räcker det Jerker Örjans!

Vi har lugnt och sakligt försökt förklara för Jerker Örjans vad det står i EU-upphandlingen nr 2 för Pommerndockan. Den upphandling som ledde till kontraktsteckning. Där anges klart och tydligt att anbudsgivarna kan inkomma med egen konstruktion för själva dockan, dock inom ramen för hållfasthets- och kvalitetskraven i anbudsförfrågan.

Härmed är debatten med Örjans avslutad för min del. Vi inväntar nu ivrigt dockans färdigställande och intagningen av museifartyget i dockan i april 2019.

ROGER JANSSON