DELA

Nu räcker det

Det är med stor bestörtning vi har tagit del av många, framför allt kvinnors berättelser om sina erfarenheter och upplevelser. Det handlar om allt från verbala och fysiska kränkningar till rent brottsliga övergrepp. Situationen är fruktansvärd och måste omedelbart åtgärdas.

Tyvärr visar det sig att förövarna oftast är män. Vi män har således ett stort ansvar för att åtgärda dessa kränkningar. De modiga, utsatta kvinnorna som nu har sagt ifrån skall på intet sätt skuldebeläggas, nej skammen skall hänföras till förövarna.

Vi undertecknade vill således uppmana alla män, oberoende av ålder, att förbättra sitt beteende så att alla kvinnor behandlas med den respekt de förtjänar.

Vårt ansvar är stort, vi får inte misslyckas.

Roger Eriksson, John Holmberg, Mikael Staffas, Torsten Sundblom

Liberala lagtingsledamöter