DELA

Nu räcker det!

I tisdags dog min svägerskas och hennes mans hund Nojsa, en drygt 20-kilos och blott 3-årig Airedaleterrier, till följd av algförgiftning. Hon hade badat i vattnet vid en holme på Åland och i vattnet hade knappt några alger synts – men funnits.

Samtidigt läser vi att kryssningsfartygen får fortsätta pumpa ut svartvatten i Östersjön i minst sex år till. Sex år till med tusentals ton av fekalier och urin som fortsätter övergöda ett redan för länge sedan alldeles för övergött innanhav?

För en hund räcker det att den kommer i kontakt med algigt vatten och sedan slickar lite på tassen, svansen eller pälsen för att drabbas av algförgiftning, som slår ut njurarna och till slut tar livet av hunden.

Hur länge till ska vi låta detta fortsätta? Hur långt måste det gå innan vi slår nävar, fötter, kroppar, ja, hela nationer i bordet och ryter ”NU RÄCKER DET!”??? Måste det gå så långt att också barn eller gamla människor drabbas lika allvarligt av algförgiftning innan vi reagerar på äkta allvar? Nej. Inte för min del. Det har räckt mer än nog för länge sen, och nu får det vara slut med daltandet av de företag som fortsätter sätta sina ekonomiska intressen framom havets, mänsklighetens – och hundarnas. Algblomningarna är en årligen återkommande sorglig påminnelse om hur havet mår. Vårt hav, vår salta livsnerv har blivit dödligt, och det är vår absoluta skyldighet att vidta alla åtgärder vi kan för att återge havet livet. Annars är Åland snart inte den gröna ön i det blåa havet – utan den döda ön i det döda(nde) havet.

Med varm medkänsla och stor ilska,

Maria Antman

(S)