DELA

Nu räcker det

Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M) far omkring som en iller på Facebook och i alla tänkbara forum, och försöker skriva historien till att det minsann var han och hans parti som vill Emmaus bäst och mest, till och med bättre än de själva förstod.
Carlsson är förstås skraj att den starka folkopinionen till stöd för ÅCA-huset ska drabba honom, men den omskrivning av verkligheten han driver är ändå inte sann.
Visserligen ville Emmaus till slut att huset skulle säljas på den öppna marknaden. Visserligen röstade de andra partierna, även Socialdemokraterna, för en försäljning, även de som inget hellre ville än att ha Emmaus kvar som hyresgäst.
Frågan är varför?

Svaret står att finna i Petri Carlssons och Moderaternas agerande när ett färdigt hyresavtal mellan Emmaus och Mariehamns stad presenterades för stadsstyrelsen.
Avtalet var resultatet av en lång process, där stadens intressen (mer pengar för fastigheten, i paritet med vad en försäljning skulle inbringa), Emmaus intressen (långsiktighet, möjlighet att utveckla, bygga om och bygga nytt) och samhällsnyttan av verksamheten som helhet vägts in.
Stadsdirektör Edgar Vickström tyckte att det var ett bra förslag.
Emmaus var nöjda. Verksamheten var tryggad.
Då, precis då, kom Moderaternas förslag att dela tomten för en framtida exploatering, med bibehållen höjd hyra och bortblåsta möjligheter till utveckling.

Tycker man nu inte att det som finns i ÅCA-huset av energi, kreativitet, solidaritet och samhällsansvar var värt någonting, så kunde man kanske ha vägt in den rapport som i reda pengar visar på Emmaus samhällsnytta för staden.
Man kunde ha pekat på den starka opinionen i staden till stöd för verksamheten.
Det ville inte Moderaterna. De kunde inte, med gruppordförande Lennart Isakssons ord, gå emot sin ideologiska övertygelse fast de låtit sig övertygas om att Emmaus är bra.
Med ryggen mot väggen sa Emmaus nej till delningen och de stoppade framtidsvisionerna.
Det blev försäljning, och det gick som det gick.

Det var ett misslyckande för Mariehamn, för partierna i staden, varav en majoritet ville ha Emmaus och ÅCA-huset kvar, och framför allt för stadens medborgare.
Och det finns ett ansvar. Ta det, Petri.
Maria Antman,
stadsfullmäktigeledamot (S)