DELA

Nu krävs nya tag för utbildningen!

Nu har det gått ett antal år sedan gymnasiereformen sjösattes, men ingen utvärdering av gymnasiereformen har skett ännu. Vi måste få fakta på bordet om vad som har försämrats, men också om vad och var det har skett inbesparingar. Nu finns en rad problem, bland annat att lärarna inom yrkesgymnasiet inte får sina scheman förrän dagen innan en ny period börjar och så alla de elever som hoppar av sina HUTH-studier.

Vi måste utvärdera det hela, och även se till att de som har anpassad läroplan också har möjlighet att få en gymnasieutbildning. Det är i princip ett krav på att ha en gymnasieutbildning för att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden i nuläget. Vi behöver satsa på speciallärare och assistenter även på gymnasiet, de som hamnar utanför och hoppar av gymnasiet kostar samhället enorma mängder pengar. Insatser i skolan sparar pengar för samhället på lång sikt.

Det är lättare att bygga starka barn än laga en trasig vuxen.

Elias Lindström (lib)