DELA

Nu kovänder hela MSÅ om stadens skatter

När vi i Ålands Framtid och Obs den16 juni 2015 i stadsfullmäktige föreslog att kommunalskatten i staden skulle sänkas med 0,25 procent till 17,25 procent röstade Moderatsamling emot förslaget.

Det var då två moderater och sossarna som röstade emot vårt förslag om sänkt skatt.

Övriga moderater, liberaler och centerpartister i fullmäktige avstod från att rösta vilket i praktiken var att rösta mot förslaget om sänkt skatt i staden för 2016.

Därmed blev vårt förslag om en sänkning av kommunalskatt i staden 2016 nerröstat i stadsfullmäktige.

Nu inför stundande val kommer Moderatsamling i Mariehamn, inte bara Petri Carlsson, med på tåget för en sänkning av kommunalskatten.

Om det är valfläsk eller inte spelar ingen roll! Jag tycker det är en välkommen svängning även om de redan i fullmäktige den 16 juni kunde ha visat sin vilja att sänka skatten.

Moderaterna kommer förhoppningsvis igen få chansen att rösta för en sänkning av skatten. Om Ålands Framtid och Obundna får fortsatt förtroende av stadsborna kommer vi efter valet att jobba för ”mindre byråkrati och mera verkstad”, och föreslå skattesänkningar för Mariehamnarna.

Rolf Granlund (ÅF)