DELA

Nu kör vi!

Tisdagen den 9 februari var en historisk dag då Åland tog ett stort steg mot ett hållbart samhälle. Då hölls ett stort hållbarhetsforum där ett Hållbarhetsråd tillsattes och www.bärkraft.ax lanserades. Jag, liksom många andra, konstaterar att det inte finns några vägval, vi måste går mot hållbarhet. Något annat har vi inte råd med.

Den rådande ekonomiska situationen skapar visserligen begränsningar men jag menar att den ekonomiska kris som råder Finland och därmed på Åland kan vara nyckeln till förändring. Det torde stå klart för oss alla att vi inte kan fortsätta driva samhället på det sätt vi gör idag. Vi måste förbättra människors välmående, vi måste konsumera mer hållbart och vi behöver skapa ett samhälle där alla är delaktiga.

Vi har en lång väg kvar att gå men det ska inte skapa misströstan, tvärtom, de första hållbarhetsstegen ger stora effekter och sparar ofta pengar. Till och med på kort sikt. Minskad konsumtion av engångsartiklar, minskat matsvinn och färre papperskopior kan ges som exempel. På längre sikt finns uppenbara vinningar genom energieffektiviseringar, ett bättre tillvaratagande på fler människors kompetenser och konkurrenskraftig turism i en värld där fler och fler vill resa till hållbara destinationer.

Hållbarhetsarbetet är unikt, det drivs såväl av världens starkaste ledare som av föreningar på Åland. Det är både en folkrörelse och ett politiskt arbete. Regeringen Sjögren är framåtsyftande och har viljan. Jag hoppas att var och en är beredd att hoppa på tåget för nu kör vi!

Ingrid Johansson

Liberal lagtingsledamot