DELA

Nu gäller det att ta vara på chansen

Jag föreslår att landskapsregeringen omedelbart är i kontakt med Nokia. Företaget delar nu ut en betydande del av sitt kunskapskapital i form av patent och personal. Åland bör givetvis få en del av detta kapital och dessa kunniga människor. Detta är en unik chans som vi på Åland måste ta vara på nu när vi vill utveckla våra företag och utbildningscentra.

Ett samarbete med Nokia i detta läge kunde vara livsviktigt för framtida åländska företag. Framgångsrika förhandlingar med Nokia kunde leda till nya arbetsplatser och nya företag på Åland. Detta är ett ärende som verkligen borde ligga på näringsminister Torbjörn Eliassons bord. Jag hoppas ni tar tillfället i akt.
Sara Kemetter (S)