DELA

Nu fortsätter vi bygga ett jämlikt och öppet Åland

I båda dagstidningarna går två olika lagtingskandidater för Obunden samling ut hårt mot deras upplevda hot mot yttrandefriheten och demokratin på Åland. En av kandidaterna går så långt som att jämföra Åland med forna DDR. Då höjer man ju lite på ögonbrynen.

Både den politiska debatten och stämningen utanför den politiska arenan har blivit allt mer polariserad och hård hos oss. Rasistiska, homofoba och rent sexistiska uttalanden har blivit vardagsmat. Detta har såklart alltid förekommit, men tack vare vissa politiska partier har det normaliserats allt mer.

Jag har själv stor erfarenhet av rasistiska påhopp. Under en stor del av min skolgång som barn var jag grovt mobbad, både fysiskt och psykiskt, på grund av mitt ursprung. Ännu idag får jag kommentarer som ”inga invandrare till lagtinget” och att jag inte kan vara en ”äkta” ålänning på grund av mitt namn. Jag har tröttnat, och jag tror de flesta ålänningar håller med mig.

Yttrandefriheten , en grundpelare i demokratin, är inte ett skydd för framförandet av hatiska och rasistiska påhopp. Därför har vi lagstiftning som skall förhindra fall av till exempel hets mot folkgrupp och förtal. Ser man yttrandefriheten som ett grönt kort att klämma ut sig vad som helst missbrukar man densamma. Det handlar inte om att vara politiskt korrekt. Det handlar inte om att vika sig för etablissemanget. Det handlar om att i mina ögon vara en bra människa. Och ja, jag tar mig friheten att skilja på bra och dåligt.

Ett demokratiskt samhälle är uppbyggt kring jämlikhet och respekt, och det vill jag även att Åland skall fortsätta vara. Det är en av de stora orsakerna varför jag ställer upp i lagtingsvalet. Mitt Åland skall vara välkomnande, öppet och jämlikt. Hit skall man vara välkommen oberoende ursprung, religiös tro eller sexuell läggning. Om det innebär att vissa upplever sin yttrandefrihet som inskränkt är det helt okej för mig.

MICHELE FERRARI

LAGTINGSKANDIDAT LIBERALERNA