DELA

Nu förändrar vi tonläget!

Många som tagit del av den åländska politiska debatten, särskilt de senaste veckorna, är nog besvikna. Viktiga ärenden som myndighetsstyrning, ekonomisk politik, jämställdhet, smittbekämpning och laglighetsövervakning har alltmer gått från sak till person. Det olyckliga är att onödiga och osakliga uttalanden ofta tenderar att orsaka tidningsrubriker som i sin tur trissar igång elakheter på öppna och slutna forum på internet.

Ett hårdare debattklimat är inte bara olyckligt, det är rentav farligt. Att utsättas för smutskastning, hot och hat drabbar inte bara enskilda personer, det drabbar ett helt samhälle. När det upptrissade tonläget gör att folk anpassar vad de säger eller inte uttalar sig alls av risken att utsättas, leder det i slutändan till att folk inte vill engagera sig i samhällsfrågor. Framför allt, visar forskning, avskräcker det unga förmågor.

 

Tillit är en viktig social resurs som tar lång tid att bygga upp men en kort tid att rasera. Särskilt viktig är den under svåra samhällsförhållanden som nu. Den åländska tillitsstudien från 2018 visar på att politiska institutioner har en särskilt stor uppförsbacke.

Inom idrotten har man systematiskt arbetat med att få bort bland annat fula tacklingar, fusk, tidsfördröjningar och kränkande uttalanden. Flera sociala medier förstärker som bäst arbetet för en mer konstruktiv nätkultur. När är det dags för lagtinget och de politiska partierna att ta fram principer för ett värdigt debattklimat i och utanför plenisalen?

En utvecklad politisk mognad skulle stärka de politiska institutionernas anseende. När makthavare får utrymme att granska sakargumenten för och emot utan ovidkommande kommentarer, då ökar också förutsättningarna för välgenomtänkta beslut. Dessutom ger vi förutsättningar för fler röster att träda fram i det politiska samtalet.

Låt oss inte skylla ifrån oss. Det är inte parlamentarismens eller journalisternas fel. Det är vi som lägger tonen och sätter snöbollar i rullning.

Givande, prövande samtal är demokratiarbete in action. Det är så här vi bäst hedrar vår snart 100-åriga självstyrelse.

SIMON HOLMSTRÖM

LAGTINGSLEDAMOT (HI)