DELA

Nu får det vara nog!

Jag har lovat mig själv att inte ge mig in i debatten kring Hantverksskolan men nu kan jag inte längre låta bli. Anledningen till detta är Gun Carlsons påkomna ansvarskänsla för Hantverksskolan! Jag får hoppas att hennes känslor inte vaknat för sent, Jag måste fråga var den ansvarskänslan fanns under skolans sista 10 verksamhetsår!!?
För att driva, utveckla och marknadsföra en utbildning krävs bland annat en god ekonomi, vilket skolan egentligen aldrig har haft. Varje år lade lärarkollegiet ner många timmar för att skriva budgetmotiveringar till nyanskaffningar och fortbildning för att kunna utveckla både utbildningens innehåll och pedagogik. Ambitionerna var givetvis att även locka studeranden utanför Åland och då krävs en bra och ändamålsenlig marknadsföring och alla vet att det kostar pengar. Varje år hoppades kollegiet på ett förhöjt verksamhetsbidrag för att kunna genomföra sina visioner men bidraget stagnerade och då så även skolans utveckling vilket i sin tur gjorde att antalet elevansökningar sjönk.

Hur uppmuntrande skulle det då inte ha varit för lärarkollegiet att ha haft ett lagting och framför allt en utbildningsminister som stöttat och tagit sitt ansvar för utbildningen. Då kanske vi idag fortfarande (lokaliteterna till trots) skulle ha haft en konkurrenskraftig och omtalad hantverksutbildning i landskapet utan det avbrott vi har idag. Alla vet att det tar lång tid att etablera något nytt.
Under de senaste verksamhetsåren gavs det signaler från utbildningsavdelningen att skolan inte kommer att få höjda landskapsbidrag för verksamheten utan att man måste börja söka övrig finansiering. Vid ett senare tillfälle sade sittande utbildningsminister Camilla Gunell i klartext att skolan måste söka övriga finansiärer för sin verksamhet.

I dagsläget har vi en ambitiös arbetsgrupp som vill driva en hantverksutbildning och en utbildningsminister som stöder deras arbete samt stöds även av majoriteten i lagtinget. I budgeten kalkylerar arbetsgruppen med övrig finansiering (bland annat Svenska kulturfonden) som varit ett krav från landskapsregeringen.
Och vad händer då!!? Jo återigen kommer Gun Carlson med ett motförslag att utbildningen bör utredas en gång till, vilken i ordningen har jag tappat räkningen på. Hon anser även att det inte är värdigt att ta emot bidrag från Svenska kulturfonden utan det ansvaret bör landskapsregeringen ta själva.

Bästa Gun Carlson, har du faktiskt den makten att driva igenom ett sådant förslag att landskapsregeringen till fullo skulle ta det ekonomiska ansvaret för hantverksutbildningen som så många kämpat för under så lång tid? I så fall en eloge till dig för det!
Eller är detta ännu ett utspel för att förhala och sätta käppar i hjulet för en hantverksutbildning i landskapet?

Jag kan även konstatera att debatten om hantverksutbildningens vara eller icke vara och dess placering under årens lopp har gjort att landskapsregeringen helt plötsligt haft behov av byggnader som stått tomma en längre tid. Som exempel kan jag nämna Ribacka i Kastelholm som har inretts till konferensanläggning och som står oanvänd…
Och så har vi nu då Torbjörn Eliassons tankar om att Kungsgården skall utnyttjas till hotell. Man kan ju hoppas att det finns beläggning till det%u2026 Nåja till detta är det inte problem att använda skattebetalarnas pengar men till en hantverksutbildning kan man inte använda skattemedel hur som helst!

En annan intressant iakttagelse jag gjort är att nu då det inte finns någon hantverksutbildning i landskapet går debatten hög. Men när beskedet att Ålands Hantverksskola skulle läggas ner hördes inte ett ljud från någon. Nu har även min tidigare arbetsgivare Ålands Slöjd och Konsthantverk vaknat och erbjuder sina tjänster och säger sig ha erfarenhet av att driva skolan.
För det första var styrelsen endast formellt ansvarig. Det var lärarkollegiet på skolan som drev utbildningen och för det andra så undrar jag hur många i nuvarande styrelse som var med när det begav sig? Däremot så tycker jag att det är positivt att Peter Winquist betonar vikten av att diskutera innehåll och pedagogik och inte enbart placering.

Till sist vill jag poängtera att alla anställda vid Hantverksskolan sades upp 19 maj 2006.
Om det blir en hantverksutbildning framöver så får vi söka tjänsterna som alla andra och har inga givna platser. Så Gun Carlson, jag har inte skrivit den här insändaren för att eventuellt värna om en lärartjänst i Kastelholm nära bostadsorten.
Ann-Mari Enqvist Pettersson
Lärare vid Hantverksskolan från start till slut.