DELA

Nu bör skatterna sänkas i Mariehamn

Under många år har staden haft Ålands lägsta skattesats på 16,0 procent men efter finanskrisen hösten 2008 så höjdes den stegvis ända upp till 17,75 procent. Just nu är den 17,5 procent och hela fem kommuner på Åland har lägre skattesats än Mariehamn.

Stadens ekonomi har dock förbättras kraftigt på senare år. Bokslutet för 2016 visade ett plus på hela 5,0 miljoner trots ett budgeterat underskott på -0,1 miljoner. Det nyligen godkända bokslutet för 2017 visade ett överskott på 4,0 miljoner trots ett budgeterat överskott på blott 0,3 miljoner. Fakta visar att staden övertaxerat stadsborna med nio miljoner euro de två senaste åren. Främst är det stadens duktiga företag som inbetalat betydligt mer samfundsskatter än budgeterat.

En procentenhet lägre skattesats i Mariehamn motsvarar 2,4 miljoner euro enligt bokslutet för 2017 vilket visar att staden redan för två år sedan, mer än väl, kunde ha återgått till den mer förmånliga skattesatsen 16,0 procent som vi hade innan finanskrisen.

Med hänvisning till detta så hoppas jag att en majoritet av stadsfullmäktige i Mariehamn nu i juni fattar beslut om en sänkning av skattesatsen för år 2019.

Tony Salminen (MSÅ)