DELA

Nu behövs ny regering

Allt fler röster höjs för att Naturbruksskolan ska tas i bruk av jordbruks – och skogsbyrån vid Landskapsförvaltningen i Mariehamn. Ett mycket bra förslag. Borde ha genomförts redan. Jomalaby är en historiskt viktig plats för det åländska lantbruket. Viktigt att lantbrukets institutioner fortsätter verka i skolans utrymmen. Tiderna förändras men lantbruket fortsätter under nya villkor och behovet av kunskap och utveckling består.

Lite smått ler jag i mitt innersta. Inte av skadeglädje utan av förnöjsamhet. Tillsammans med framlidne landstingman Olof Salmén drev jag och några till samma fråga för många år sedan. Den gången var vi några ensamma röster. Nu kanske det finns större vilja och kraft att göra denna flytt. Men det behövs en ny regering. En regering med politiker som vågar ta ansvar och fatta beslut . Vill man vara förvaltningen till lags blir det ingenting heller denna gång trots att läget för en flytt närmast är idealiska.
Fatta beslut om en flytt nu.
Barbro Sundback (S)