DELA

Nu behövs handling!

Tack Sonja Winé för dina kloka ord angående resursskola! Ända sedan 1970-talet har skrivelser från fältet och kommittéer skickats till landskapsregeringar genom tiderna utan att något hänt. Min egen energi tog slut efter att LMC lades ner istället för att utveckla det till ett specialpedagogiskt resurscentrum. Men förra läsåret fick jag en kollega som tände gnistan hos mig igen och tillsammans med honom och en kollega till, uppvaktade vi i våras de 3 stora; socialdemokraterna, liberalerna och centern. Vi var också intresserade av moderaterna men de hade inte tid med oss då. Alla tog emot oss och sade sig ha förståelse och undrade liksom vi varför inget hänt hittills. Vi tog inte upp enbart elever med NPF utan också psykisk ohälsa och sociala problem. Speciellt hoppfull blev jag efter besöket hos centern som till och med funderade på hur det praktiskt skulle gå till. De två som engagerade sig mest av dem ställde inte upp i valet och i regeringsprogrammet kan jag inte läsa något om specialskola/resursskola för de NPF-elever som har det jobbigast. Hur blev det så? Det behövs som sagt var inte utredas mer, det har gjorts om och om igen. Nu behövs handling!

GUDRUN JANSSON
SPECIALKLASSLÄRARE OCH SPECIALPEDAGOG