DELA

Nu är Geta på rätt väg

Heja Geta! Nu är vi på rätt väg – hoppas detta sätter stopp för dumheten med samgång mellan kommunerna Sund-Geta-Finström.

Ett stort tack till Finströms kommunstryelseordförande Roger Höglund för visat civilkurage genom att vägra föra Getas och Sunds medborgare bakom ljuset, istället redogjort för hur arbetet med reformen framskridit genom insändare i tidningen Åland den 29 juni.

Nu återstår bara för landskapsregeringen att visa hur man kan göra inbesparing med planerad kommunreform utan att försämra service och omsorg i glesbygd och skärgård. Ska hela Åland leva ?

Slösa och spara har hamnat i obalans för nuvarande landskapsregering.

Vi tror inte på att utflykten – samgång Finström-Geta-Sund – klarar en kostnadsgräns på 200 000 euro. Pengar rakt ut i sjön!

KARL-ELOF OCH
SARA KARLSSON