DELA

Nötväckan vanlig fågel

Skummade igenom lite gamla tidningar och noterade en epistel av Ralf Carlsson som besökt Herrö skatan. Där syntes den för honom ovanliga nötväckan. Vilseledd av ornitologer har jag blivit itutad att nötväckan inte finns på Åland. På Nåtö har den åtminstone funnits sedan 1974 då vi flyttade hit.

Varje vår har jag hört ett läte som jag inte kunnat identifiera förrän jag med skånska bekanta besökte naturreservatet Stenshuvud, för något år sedan och där fick höra en välbekant sång. Värden kunde då upplysa mig om att det var nötväckan. Efter det har jag och säkert andra här på Nåtö noterat häckningar; senaste vår såg jag till exempel en parning utanför bohålet. Vid vår fågelmatning behöver man inte sitta många minuter för att se ett antal nötväckor, ibland verkar det vara fler än talgoxar och blåmesar.

För de som bor i Mariehamn och särskilt i de södra delarna så bör nötväckan vara allmän vid fågelmatningarna. Bland annat har den noterats på Havsgatan och givetvis på Espholm. Jag tror det är dags att överge myten om nötväckans sällsynthet på Åland och istället uppmärksamma denna lilla pigga fågel och framför allt den visslande och uppmuntrande sången.
Håkan Lindberg
Nåtö