DELA

Norråländska frågor till lantrådet och näringsministern

Norråländska frågor till lantrådet Viveka Eriksson och näringsminister Torbjörn Eliasson.
Näringsminister har såsom svar på en insändare om Stornäset sagt sig ha ”en vision för att utveckla den åländska turismnäringen” samt att ”golf är den mest lönsamma aktiviteten för branschen”. Tidigare har han sagt att det ”är politiskt omöjligt” att skapa en ny högklassig golfanläggning, snäppet bättre än Kastelholm, i Godby-Ämnäs.
Vi, några finströmare har en del funderingar som vi önskar svar på från näringsministern:
1.
Vår uppfattning är att de ”politiska” omöjligheterna består av en minoritet inom C-gruppen. Dessa fyra-fem personer är en försvinnande liten del av lagtinget. Varför förs inte frågan till regeringen?
2.
Beslutet att arrendera ut Grelsby-markerna och villkoren därför är tagna vid enskild föredragning av dig ensam Tobben. Genom att utelämna det tidigare villkoret att ”landskapet har rätt att i förtid uppsäga arrendet om markerna behövs för anläggandet av en golfanläggning” stänger du definitivt dörren för en ny golfanläggning i Godby-Ämnäs. Vi vill ha en förklaring till detta och varför det skall göras före valet i höst? Varför inte låta det nya lagtinget avgöra den för inte bara Finström utan hela Åland så viktiga fråga?
3.
ÅGK beräknade att Godby-Ämnäs-alternativet skulle dra minst 15.000 nya golfturister per år samt minst 1.500 följeslagare. Dessa skulle spendera minst 200 euro per dag. Sammanlagt skulle Godby-Ämnäs tillföra Åland, närregionen Godby-Ämnäs samt Mariehamn minst 3,3 miljoner euro i nya turistintäkter. Bedrövligt för Åland att gå miste om detta och inte minst för Finström. Vad är motsvarande siffror för Stornäets och hur mycket stannar i Sund?
4.
Samtliga utredningar visade att en ny golfanläggning måste ligga närmare Mariehamn än Kastelholm och att kringaktiveter såsom Marina etc jämte boende såväl i form av eget boende och övernattning måste finnas på Golfanläggningen. Dessa möjligheter finns i Godby-Ämnäs. Hur kan detta ordnas på Stornäset?

Till lantrådet har vi följande frågor:
1.
Som kommunpolitiker har du varit med om att Finström kraftfullt satsat i Godby. Satsningar som behövdes inte bara för Finströms utan för hela norra Ålands överlevnad och attraktionskraft. Baksidan av medaljen är att satsningarna ännu länge kommer att belasta Finströms kommuns ekonomi. Finström är i stort behov av nya skatteintäkter dvs arbetsplatser och satsningar från det privata näringslivet. Är lantrådet beredd att ta upp frågan om anläggandet av en ny golfanläggning ”snäppet bättre än i Kastelholm”, i Godby-Ämnäs och kraftfullt driva den frågan?
2.
I februari 2009 skrev Ålandsbanken, Viking Line Abp, Wiklöf Holding Ab. Alandia-Bolagen, RederiAb Eckerö och Holmbergs Ab en förfrågan till Ålands landskapsregering. Har denna skrivelse behandlats av landskapsregeringen och vad var svaret? Är du som Ålands lantråd och företrädare för Finstöm beredd att ta kontakt med företrädare för dessa bolag för att försöka åstadkomma en ny golfanläggning ”snäppet bättre än Kastelholm i Godby-Ämnäs?

Ovanstående frågeställningar är en för hela Åland och särskilt för norra Åland ytterst viktig näringspolitisk fråga. Vi hoppas vi på snabba och raka svar.
Några finströmare som åtminstone tidigare röstat på regeringspartierna