DELA

Norra Ålands kommun

Debatten går het om kommunstrukturen just nu. Ett förslag som finns på bordet är att norra Åland borde vara en kommun.Om norra Åland blir en kommun så skall denna kommun ha 25 fullmäktigeledamöter. Ser vi till var befolkningen finns på norra Åland så skulle mandatfördelningen bli enligt följande: Finström 10 ledamöter, Saltvik 7, Sund 4, Geta 2 och Vårdö 2. Det här betyder att ledamöterna från Finström och Saltvik har en stor majoritet. Förr eller senare måste skolorna och daghemmen i Vårdö, Geta och Sund grund renoveras. Senast då uppstår den politiska diskussionen om man skall ha kvar dessa skolor och daghem eller om det är bättre att flytta barnen till större och centralare enheter i Saltvik och Finström.

Det som med all säkerhet blir på tal är att flytta Finnby skolelever till Rangsby och Godby samt att flytta daghemsbarnen i Tosarby till Kvarnbo och Godby. Getas skolbarn skulle säkert ha rum i Ödkarby efter en mindre tillbyggnad. På liknande sätt skulle man antagligen besluta om barnen i Vårdö. Om det skulle bli billigare totalt sätt är knappast troligt men tron på centraliseringens förträfflighet kommer med all sannolikhet att medföra ovanstående eller liknande omflyttningar. Det är ju inte sagt att majoriteten har rätt men det är majoriteten som bestämmer. Till sist vill jag påpeka att jag inte är emot kommunsammanslagningar så längre respektive kommun och dess innevånare vill ingå i en större kommun som har en mer centraliserad service.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot