DELA

Norra Ålands kommun- attraktiv och stark

Vi vill att Norra Ålands kommuner ska slå sig samman och bilda en gemensam kommun. Den nya norråländska kommunen har alla förutsättningar att ge en bra högkvalitativ service nära människorna i de olika delarna av kommunen. Med gemensamma personalresurser och möjligheter till olika former av specialisering kan vi möta det ökande behovet av service särskilt bland de äldre. Vi har en utbyggd äldreomsorg med boenden i varje nuvarande kommun, i dem kommer äldre fortsättningsvis att ha sin plats men utöver det finns behov av ytterligare boendeplatser i framtiden. Vi har fina skolbyggnader och bibliotek som behövs också i framtiden. I varje hörn av den nya kommunen finns daghemsbyggnader en resurs som förstås ska tas tillvara och användas.

Om vi väljer att slå ihop våra gemensamma resurser får vi starkare muskler att sköta allt det som vi människor på norra Åland förväntar oss av samhället. Men vi får också ett utrymme att arbeta med utvecklingsfrågor och stärka norra Åland som boende- och besöksort. Tänk vilka fantastiska natur och kulturmiljöer som finns inom vår norråländska kommuns gränser. Tänk vad mycket mer vi kan göra för att främja näringslivet och turismen. Tillsammans blir vi starkare!

Du i Sund, Vårdö och Saltvik, som ska rösta på söndag lägg din röst på en gemensam framtid i vår norråländska kommun!

Liberaler och Moderater på Norra Åland

Viveka Eriksson, Regina Lindblom, Bengt Hagström, Kjell Berndtsson, Krille Mattsson, Silvana Fagerholm, Vidar Nordqvist, Folke Karlsson, Jarkko Gestranius, Sisa Långkvist, Åke Mattsson, Ninna Nikula, Karin Karlsson, Annett Pfeifer, Christian Rögård, Katinka Holmström, Ulla-Britt Dahl, Erik Schütten, Jan Lindgrén, Åsa Mattsson, Gard Larpes, Inger Rosenberg-Mattsson, Ingegerd Johansson, Marika Alm