DELA

Norra Ålands industrihus drabbas av maktfullkomlighet

Norra Ålands industrihus Ab har haft bolagsstämma och valt representanter till styrelsen, huvudsakligen från de norråländska kommunerna. Styrelsen återvalde Rolf Karlsson från Finström till ordförande.
Näringsminister Fredrik Karlström är inte nöjd (”har inte förtroende”) med de kommunala representanternas beslut eftersom han ville ha en partikollega i Obunden samling (från Lemland) till ordförande. Nu ska det vara en ny bolagsstämma och ”befolkningen” från norra Åland ska bytas ut.
Karlström är också missnöjd med bolagets verksamhet och vill att det ska bli ett ”riskkapitalbolag” med visioner som hämtats bland annat från Israel. Också där behöver emellertid kossorna mat och vatten enligt ministerns erfarenhet från studiebesöket.
Det förefaller som den nya lantbrukspolitiken inte behöver avbytare, betesmarker och antagligen inte längre någon levande landsbygd för de superrationella nya anläggningarna.
Hur det går ihop med bidragspolitiken, EU-lagstiftningen, foderpriser, betäckning etc. kanske kan redas ut i praktiken, men nog är det ett drag av maktfullkomlighet i den nya offentliga expansionen av direkt engagemang i affärsverksamhet.

Norra Ålands industrihus är idag ett välskött bolag som följt bolagsordningen och de ursprungliga intentionerna genom att tillhandahålla anpassade lokaler för tillverkningsindustrin. Lokalerna hyrs ut på marknadsmässiga villkor och kan säljas till hyresgästen. Avsikten är att kommunerna ska ha ett direkt inflytande i industribolagets verksamhet.
I slutet av 80-talet tog landskapsregeringen initiativ till ett riskkapitalbolag tillsammans med de åländska bankerna – Ålands utvecklings Ab – som fortfarande är verksamt.
Begreppet ”riskkapital” innebär högre risktagande än normal bankfinansiering och aktiva ledningsinsatser. Det är också vanligt att avkastningen tas ut i aktieinnehav.
Begreppet ”investeringsbolag” som också använts för ”omställningen” innebär kapitaltillskott för att skapa en portfölj genom risk- och utvecklingskapital i olika verksamheter. Ålands investerings Ab bildades 2005 av 18 företag och av privatpersoner.
Det är också vanligt att sådana bolag erbjuder kvalificerade råd och konsulttjänster.

Åland finns det idag ett riskkapitalbolag, delvis finansierat via landskapets budget, och ett privatfinansierat investeringsbolag.
En väsentlig idé med affärsverksamhet är att initiativet – och därmed den långsiktiga drivkraften – kommer från det affärsmässiga entreprenörskapet och inte från vidlyftiga politiker som i brist på kunskap vill utöva egen makt.
Olof Erland