DELA

Norra Åland har en framtid – om vi samarbetar.

Jag ämnar både i lagtinget och i Sund, arbeta för en livskraftig Norra Åland, där Godby är en naturlig centrum, samt hela Norra Åland ges möjlighet till förbättrade möjligheter till ökat företagande, service och befolkning.

Sund är kulturbygden på Åland, där näringslivet med sin aktivitet och inspiration gör kulturen mera tillgänglig åt både ålänningar och turister. Goda exempel på populära och lyckade samt inspirerande företagande är Knallen, Smakbyn samt det senaste Mattas micromejeri.

Nya tag behövs. Norra Åland behöver talesmän i regeringen och i lagtinget.

Norra Åland har cirka 22 procent av Ålands röster, men alldeles för få regerings- eller lagtingsledamöter. MaJo dominerar alldeles för mycket vilket även påverkar regerings- och lagtingspolitiken. Av de nu invalda är Soc 88 procent, Msåa 67 procent, Åf 67 procent, C 56 procent och Lib 33procent från MaJo.

Därför Norråländska väljare – rösta på norråläning.

Rösta på mig, så jobbar jag för dig.

Gard Larpes (Lib)