DELA

Normgivande skola

Jag vill tacka Igge Holmberg för hans viktiga och inkännande insändare om vuxenansvar i skolvärlden i gårdagens tidning.

Rektorns uttalanden är spiken i kistan. Han säger: ”Ingen elev har hittills sagt att han eller hon känt sig uthängd eller kränkt.” . Det är helt klart att ingen säger något i den värdemiljö som ÖHS företräder – till och med en lärare deltog i programmet med sexistiska repliker. Vilken 13-14-15-åring skulle träda fram och säga någonting? Varför förväntar sig rektorn överhuvudtaget att styrningen skulle komma från eleverna?

Det är sorglig läsning. Ett av mina barn gick i ÖHS, som var en bra skola. Då. Det är självklart, att det inträffade inte kan lämnas bara åt ÖHS själv. Det behövs tillsyn. Ett högstadium vars rektor och, tydligen, lärarkollegium så flagrant avviker från de normgivande samhällsvärderingarna behöver övervakas och vägledas konsekvent under en längre tid.
Lena Nordman