DELA

Nordiska socialdemokrater: Verkliga åtgärder för klimatet behövs, inte symboler

Oavsett en omröstning i Nordiska rådet så har alla nordiska länder förbundit sig till att uppfylla Parisavtalet och minskningarna av koldioxidutsläpp. Det är ingen tvekan om det och socialdemokrater i hela Norden arbetar hängivet för att uppnå dessa mål. Med tanke på IPCC:s nyaste rapport är alla medvetna om att tidtabellen är knapp för att nå målen.

Den omröstning som genomfördes under Nordiska rådets vårsession i Reykjavik handlar om ett initiativ från Mittengruppen vars lydelse efter behandling i Utskottet för ett hållbart Norden löd: ”at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd at anta ett nordiskt uttalande som adresserer behovet for en kommende minskning av utvinningen av fossile bränslen for at nå Parisavtalens klimamål.”

Alltså att slå in öppna dörrar. Därför förlorade Mittengruppens förslag. Inte ens alla inom Mittengruppen stödde förslaget.

De nordiska länderna söker som bäst en ny plattform för samarbete inom energisektorn. Den gröna omställningen pågår för fullt. Det handlade alltså inte om någon ödesfråga för klimatet som Simon Holmström, ersättare i Nordiska rådet, har rapporterat om.

Den socialdemokratiska gruppen ansåg att det vore dumt att i den rådande världsordningen med Rysslands anfallskrig i Ukraina sända en signal om att de nordiska länderna, främst Norge, ska upphöra med att utvinna olja och gas. Det skulle bara ge autokratier som Ryssland, Saudiarabien och andra odemokratiska länder större marknadsandelar.

Även om Norden skulle besluta sig för att sluta utvinna fossila bränslen i morgon, skulle våra bilar, fartyg och flygplan fortfarande behöva tankas, så i stället för nordiska fossila bränslen skulle vi behöva köpa bränslena från ryska eller saudiarabiska företag.

Den dag vi arbetat oss fram till ett minskat behov av fossila bränslen kommer också de nordiska länderna att sluta utvinningen. Sådana beslut har redan fattats exempelvis i Norge.

Klimatförändringar bekämpas inte med symboliska politiska omröstningar i Nordiska rådet. De bekämpas med samarbete och konkreta åtgärder.

Camilla Gunell (S)

Medlem i Nordiska rådet

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp