DELA

Nordens mest ojämställda parlament

”Vi sitter i Nordens mest ojämställda parlament, och har en lag framför oss som inte främjar jämställdheten, sade Pernilla Söderlund (Lib) i debatten om den nya vallagen.

”Jag är rädd att detta här kommer att påverka jämställdheten” sade Sara Kemetter (S) i samma debatt.

Båda representanter för varsitt regeringsparti. Det är de som varit med om att bereda lagförslaget, under ledning av socialdemokraten, kansliministern Nina Fellman (Kvinna).

Och Pernilla Söderlund har nog helt rätt. Vi har en talman, som är kvinna. Förste vicetalman är en kvinna. Andre vicetalman är en kvinna.

Gruppledarna för de tre regeringspartierna är tre kvinnor. Partiledarna för de fem största partierna, vilka representerar 26 av parlamentets ledamöter, är fem kvinnor.

Vi har antagligen Nordens mest ojämställda parlament.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI