DELA

Norden visar vägen för utfasning av fossila bränslen

“Vi har ett krig i Europa och Europa sponsrar det.” Så citeras en ung ukrainare som tvingats lämna sitt hemland efter Rysslands förfärliga invasion.

Uppemot 60 procent av energiförbrukningen i EU kommer från fossila bränslen. En stor del av denna andel levereras av Ryssland, till ett värde av 600 miljoner euro per dag. Det är pengar som finansierar Vladimir Putins krigskassa.

Häromveckan lanserade EU sitt åtgärdspaket REpowerEU med sikte på att fasa ut beroendet av fossila bränslen. Det är inte bara ett säkerhetspolitiskt ställningstagande, utan minst lika mycket ett finansiellt sådant. De prisökningar vi erfarit på elmarknaden beror uttryckligen på det, att priset på fossil energi stigit. Därför skulle ett minskat beroende av dessa bränslen ha en stabiliserande effekt på marknaden.

Norden har en stor roll att spela i den planerade utfasningen av fossila bränslen. Med en ekonomi lika stor som Rysslands och gemensamma hållbara värderingar har vi förmågan att visa Europa hur en planerad utfasning av de fossila bränslena kan genomföras. I en tid då världen ropar efter progressivt ledarskap kan vi skapa lösningar som andra kan inspireras av.

Den nordiska visionen är att Norden ska bli världens mest hållbara region. De nordiska länderna har genom Helsingforsdeklarationen 2019 åtagit sig att bli helt klimatneutrala.

Vi i Mittengruppen i Nordiska rådet vill att de nordiska länderna går längre. I vårt initiativ om en nordisk allians för klimatet föreslår vi att Norden ska komma överens om gemensamma klimatmål. En förutsättning för det är att vi definierar klimatneutralitet på samma sätt.

Denna gemensamma, strategiska ansats kommer att medföra nya, innovativa lösningar och ett smart nyttjande av ländernas olika potential. Island har stora geotermiska energiresurser, Danmark är ledande inom vindkraft, Norge har stor finansiell kapacitet för innovationer och Sverige samt Finland har stora skogsbestånd vilka verkar som viktiga kolsänkor. Norden kan och bör visa att det går att kombinera starka välfärdssamhällen och stabila statsfinanser med ett aktivt klimatarbete. Energiomställningen är i grund och botten en nödvändighet för vi skall ha en beboelig planet och ett fredligare Europa. Vi är övertygade om att Norden kan visa vägen i denna omställning.

MEDLEMMAR AV MITTENGRUPPEN

SIMON HOLMSTRÖM

ANNIKA HIRVONEN

RASMUS LING

OLA ELVESTUEN (VENSTRE, NORGE)

ANDERS ADLERCREUTZ

OUTI ALANKO-KAHILUOTO

HELI JÄRVINEN (DE GRÖNA, FINLAND)

HAFDÍS HRÖNN HAFSTEINSDÓTTIR (FRAMSTEGSPARTIET, ISLAND)

ANDERS ERIKSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp