DELA

Norden ges osann bild av Ålands företagsklimat

Åland är ett bra näringslivsexempel i Norden och övriga nordiska länder har mycket att lära av Ålands företagsklimat.
Det framgår av en artikel i måndagens Ålandstidning om Nordiska rådets näringsutskotts möte på Åland.

Att Åland är ett föredöme i näringslivsfrågor har näringsutskottets medlemmar fått efter att ”både diskuterat sinsemellan och fått lyssna på erfarenheter från hur det är att vara företagare här på Åland.”
Det här är minst sagt häpnadsväckande omdömen med tanke på den massiva kritik som det åländska näringslivet under lång tid riktat mot landskapsregeringens näringslivspolitik och mycket tungrodda byråkrati.

I Ålands näringslivs senaste ”trendbaromenter” för maj 2013 får landskapsregeringen på gränsen till underkänt för sin hantering av ”enkelhet & gränsdragning”. Hanteringen av EU-bidrag genomsyras enligt Ålands näringsliv av ”inkonsekvens, byråkrati och en katastrofal handläggning”.
Samtidigt rasar Företagarna på Åland mot landskapsregeringens planer på att omvandla offentligt företagsstöd till riskkapital medan bönderna demonstrerar högljutt över näringsministerns vilja att kraftigt reducera jordbruksstödet.

Vem eller vilka utomstående personer som Nordiska rådets näringsutskott lyssnat på under sitt möte framgår inte. Oberoende är det skrämmande att Ålands representant i utskottet, blivande kansliminister Wille Valve (M), återger denna obefläckade bild av Ålands företagsklimat till övriga nordiska länder eftersom den inte är sann.
Man kan ju inte annat än att med viss bävan undra hur Valve som kansliminister med ansvar för EU-frågor kommer att framställa Åland i europeiska sammanhang.
Ålands Framtid
Ove Andersson, partisek