DELA

Nonchalant om Träffpunkt Ungdom och Pub Bastun

Jag kom för några dagar sedan över ”Mariehamns stads historia 1961-1986” av Christina Remmer, utgiven av Mariehamns stad 1999. Det är knappast läge att börja recensera ett bokverk 23 år efter dess utgivning. Det kunde finnas orsak till såväl beröm och kritik på olika punkter, men ett stycke där är dock ägnat att väcka stor förundran. På sidan 121 berörs ”ungdomskulturens genombrott” och att det uppstod ”en rad orkestrar med popmusik på sin repertoar”. Den fortsatta stofilt nedsättande framställningen i ämnet gör att man måste dra på munnen. Inga utövare nämns vid namn. Så uppges att föreningen Träffpunkt Ungdom fick övertaga stadsbastun 1972, varpå det heter ”Tyvärr höll inte ”Pub Bastun” måttet enligt hälsmyndigheterna och puben stängdes 1984.” Vidare sägs det att Träffpunkt Ungdom stod som arrangör för sommarmusikfestivalerna i Badhusparken. Författaren nämner endast 1985 års festival och att det i tidningen Åland stod den var ”rena katastrofen” ur arrangörssynvinkel.

En ovetande läsare kan av detta svårligen få något annat intryck än att Pub Bastun var ett hålsovådligt råtthål som upphörde 1984, liksom att de åländska musikfestivalerna i Badhusparken, som de facto arrangerades under ett drygt halvtannat årtionde från senare 1970-talet till medlet av 1990-talet, gick käpprätt åt skogen. Sett till hur andra, ska vi säga ”finkulturella” inslag berörs på följande sidor verkar det rätt uppenbart författaren utifrån sin kultursyn inte varit särskilt hågad att ägna ämnet ”orkestrar med popmusik på sin reperteroar” liksom Pub Bastun och de åländska musikfestivalerna något vidare intresse.

Träffpunkt Ungdom och Pub Bastun finns, trots toppar och dalar genom åren, veterligen kvar den dag som är. Med reservation för att text kan av utrymmesskäl och liknande ha redigerats av annan hand och meningsinnehåll därmed förskjutits, så måste påpekas att resultatet på denna punkt blivit direkt skymfligt nonchalant mot de berörda.

OLLE SJÖSTRAND

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp