DELA

Nollvision mot våld

2016 har varit ett år då våld i nära relationer fått mycket uppmärksamhet. Men fortfarande är mörkertalet skrämmande stort.

I Sverige räknar BRÅ med att bara vart femte fall av misshandel anmäls till polisen.

Med tanke på Ålands isolerade läge där ”alla känner alla” är det troligt att hos oss är benägenheten att anmäla ännu lägre.

Våld i nära relationer handlar om så mycket mer än en örfil eller ett knytnävsslag – våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar och skadar, får någon annan att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill.

Förutom fysiskt våld brukar man tala om psykiskt, sexuellt våld och ekonomiskt förtryck.

Det är oerhört viktigt att alla ålänningar känner att samhället inte accepterar våld.

Vi politiker behöver ge resurser för information, folkbildning och utbildning i dessa frågor. Vi behöver se över våra skyddsnät så hjälp finns att tillgå, helst 24 timmar i dygnet, oberoende av var man bor eller hur ens ekonomi ser ut.

Sjukvården, polisen och socialarbetare behöver ständigt fortbildas för att kunna ge handräckning, hjälp och stöd.

I detta arbete får heller aldrig barnen glömmas bort.

Det syns sällan utanpå men man räknar med att hälften av barn som upplevt våld i hemmet utvecklar allvarliga bestående men.

Detta är ett kontinuerligt arbete som även måste finnas med i andra frågor.

Det har gjorts och görs mycket för att våldet ska minska.

Till exempel står landskapet numera för finansieringen av skyddshemmet Tallbacken vilket gjort att fler får hjälp. Även nätverket Feministparaplyet ser över hur strukturerna fungerar och vill få till stånd en stödverksamhet för utsatta. Jag tror också att det är bra att rikta insatser gentemot pojkarna och männen.

Bland annat kan jouren Alternativ Till Våld- Åland spela en roll i det preventiva arbetet men även genom att ge vård för de män som slår.

På gymnasienivå bör regelbundet ordnas workshops om relationer, kommunikation och respekt.

Dessutom bör resurser säkras för familjerådgivning så att pengarna räcker hela året.

Vi behöver ha ett klart och tydligt mål.

Och det målet ska vara: stoppa våldet!

Tony Wikström